zaretska: (Default)
[personal profile] zaretska
Фармацевтичний
Купити стимуляторів: настоянки ехінацеї та елеутерокока, "Негрустін".
Все це акуратно змішати з п'ятьма чайними ложками "Нескафе" і випити з кип'яченою водою.
Недолік: несмачно; буде ломка.

Фізіологічний
Вмитися крижаною водою.
Через 15 хвилин повторити. Далі у міру потреби.
Зрештою, зачинившись у туалеті, можна і подрімати.
Недолік: двері відкриють, а вас вздрючать.

Фізичний
Акуратно розпрямити дві скріпки.
Отриманими дротиками, закріпити очі в розкритому стані. Намагатися не моргати.
У міру згинання - міняти дротики.
Недолік: боляче.

Музичний
Голосно співати веселі життєстверджуючі пісні.
Недолік: менш втомлені колеги можуть не зрозуміти; ваш спів вони швидко припинять, а вас вздрючать.

Адреналіновий
Піти до начальника, сісти за його стіл і зажадати негайного підвищення зарплати,
власного кабінета і чотиритижневої відпустки.
Недолік: сон може пропасти надовго.

Ідіотський
Не пити напередодні ввечері, виспатися вдома, вранці поснідати, зробити зарядку.
Недолік: пропадає сенс життя.

Фантастичний
Попрацювати.
Недолік: по-перше, вздрючать, а по-друге, де ж взяти стільки роботи, щоб цілий день не спати?

(Знайдено в Павутинні, автор невдомий.)
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

zaretska: (Default)
zaretska

May 2013

S M T W T F S
   1234
567891011
12131415161718
1920212223 2425
262728293031 

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 11:10 am
Powered by Dreamwidth Studios